Hvordan fylle ut våpensøknad?

For å slippe ekstra ventetid på søknaden så er det viktig at dere fyller denne ut korrekt. Merk at dette gjelder håndvåpen innen NSF. Først og fremst kreves det medlemskap og minimum 10 oppmøter de siste 6mnd (Trening, dugnad, stevner osv) samt bestått sikkerhetskurs. (Våpenforskriften §4-6).

Du må også innhente aktivitetsskjema fra oss i styret. Dette kan du laste ned her, skrive ut og ta med på ei trening. Så verifiserer vi eventuelle datoer du har skrevet ned. Dette er det viktigste du husker på, ellers får du alt i retur fra våpenkontoret og det blir enda lengre ventetid på deg.

Ellers må du laste ned og skrive ut startkort (våpen fra NSF) fra Rubic.
Medlemskort for DSSN finner du på Gnist.
NSU sitt medlemskort har du fått eller får i posten.

Personalia på søknaden trenger ingen nærmere forklaring. Følgende må skrives/krysses inn i sine respektive rubrikker:

Våpen/Våpendelen: Pistol, Revolver eller f.eks Ombyggingssett.
Kaliber: Eksempelvis 22lr, 9x19mm, .357Mag osv
Pipelengde, fabrikkmerke, nummer: Ikke viktig å skrive noe.
Helautomatisk: Nei (Dessverre)
Halvautomatisk: Ja om pistol, nei om revolver eller munnlader.
Våpen godkjent til jakt: Nei
Maskingevær etc: Nei

Våpenet skal brukes til: Dette er den viktigste delen. Her får du garantert avslag om du bare skriver ”Trening/Konkurranse”. Her må du skrive f.eks NSF Hurtig fin, NSF Militærfelt, NSF Mag1 etc. Avhengig av hva du skal søke på. Det er ca 22 bruksområder til pistolskyting alene. Det er også verdt å bemerke seg at det er enkelte restriksjoner på hva som er tillatt og ikke i de enkelte programmene. Våpenforhandlere skal egentlig forvisse seg om at omsøkt våpen tilfredstiller kravene til det enkelte program, men forståelig nok så er det ikke mange som sitter med hver bidige lille regel i hodet for alle skyteprogram. Derfor bør du i visse tilfeller høre med de "som har peiling" på skytebanen om hva som er egnet og ikke.

Følgende programmer kan du erverve 1 våpen (pluss reserve om du kan dokumentere minst 10 stevner i det aktuelle programmet i løpet av 12mnd) til hver som medlem i LPK:

Standardpistol
25m finpistol
25m silhuettpistol
Fripistol
25m grovpistol
Hurtig fin
Hurtig grov
Finfelt
Grovfelt
Militærfelt
Revolverfelt
Magnum 1
Magnum 2
Spesialpistol
Spesialrevolver
(PPC) Revolver 1500
(PPC) Pistol 1500
(PPC) Open
(PPC) Distinguished PistolSandard Semi Auto
(PPC) Distinguished Revolver 6"
(PPC) Standard Revolver 2,75"
(PPC) Standard revolver 2,75 " - 5 skudds tønne

Det finnes også noen rifleprogram og hagleprogram i NSF.

Til DSSN har du følgende våpen:
Pistol
Open
Standard
Production
Classic
Revolver
Sivilpistol 1 - 5 (5 stk)

Rifle
Semi Auto Open
Semi Auto Standard
Manual Action Open
Manual Action Standard
IPSC Mini-rifle
Pistol Caliber Carbine (PCC)

Hagle
Open
Modified
Standard
Standard Manual

Oppdatert liste finner du her under "Godkjente skytterorganisasjoner og programmer".

LPK er også tilknyttet Norsk Svartkruttunion og ved medlemskap i NSU kan det også erverves våpen til disse programmene. Merk at svartkruttvåpen ikke lenger er behovsgrunnlagt, men krever allikevel godkjent opplæring (vårt sikkerhetskurs er godkjent) og det de lærde foreløpig strides om, muligens medlemskap i NSU.

Du må også krysse av ”Ja” på samtlige i rubrikken under som angår trening, klubbstevner og approberte stevner.

Medlemskap i skytterlag/klubb: Skriv navn på klubben (Eksempelvis Lindesnes Pistolklubb).

Tilslutning til godkjent skytterorganisasjon: NSF, eventuelt NSU eller DSSN, avhengig av hvilket forbund du søker våpen til.

Jeg oppbevarer mine våpen i FG-godkjent våpenskap: Kryss av for ja. Merk at våpenkontoret sansynligvis vil kreve kvittering eller bilde av serienummer på skapet, selv om de ikke har lovhjemmel til det, men om du har skap fra før, send med dokumentasjon uansett, om du ikke har gjort det før.

Til syvende og sist: Om du er nytt eller gammelt medlem, spør oss om du er i tvil om noe.