Hvordan fylle ut våpensøknad?

For å slippe ekstra ventetid på søknaden så er det viktig at dere fyller denne ut korrekt. Merk at dette gjelder håndvåpen innen NSF. Først og fremst kreves det medlemskap og minimum 10 oppmøter de siste 6mnd (Trening, dugnad, stevner osv) samt bestått sikkerhetskurs. (Våpenforskriften §4-6). Du må også innhente aktivitetsskjema fra oss i styret.

Personalia på søknaden trenger ingen nærmere forklaring. Følgende må skrives/krysses inn i sine respektive rubrikker:

Våpen/Våpendelen: Pistol, Revolver eller f.eks Ombyggingssett.
Kaliber: Eksempelvis 22lr, 9x19mm, .357Mag osv
Pipelengde, fabrikkmerke, nummer: Ikke viktig å skrive noe.
Helautomatisk: Nei (Dessverre)
Halvautomatisk: Ja om pistol, nei om revolver eller munnlader.
Våpen godkjent til jakt: Nei
Maskingevær etc: Nei

Våpenet skal brukes til: Dette er den viktigste delen. Her får du garantert avslag om du bare skriver ”Trening/Konkurranse”. Her må du skrive f.eks NSF Hurtig fin, NSF Militærfelt, NSF Mag1 etc. Avhengig av hva du skal søke på. Det er ca 22 bruksområder til pistolskyting alene. Det er også verdt å bemerke seg at det er enkelte restriksjoner på hva som er tillatt og ikke i de enkelte programmene

Følgende programmer kan du erverve 1 våpen (pluss reserve om du kan dokumentere minst 10 stevner i det aktuelle programmet i løpet av 12mnd) til hver som medlem i LPK:

Standardpistol
25m finpistol
25m silhuettpistol
Fripistol
25m grovpistol
Hurtig fin
Hurtig grov
Finfelt
Grovfelt
Militærfelt
Revolverfelt
Magnum 1
Magnum 2
Spesialpistol
Spesialrevolver
(PPC) Revolver 1500
(PPC) Pistol 1500
(PPC) Open
(PPC) Distinguished PistolSandard Semi Auto
(PPC) Distinguished Revolver 6"
(PPC) Standard Revolver 2,75"
(PPC) Standard revolver 2,75 " - 5 skudds tønne

Oppdatert liste finner du her under "Godkjente skytterorganisasjoner og programmer".

LPK er også tilknyttet Norsk Svartkruttunion og ved medlemskap i NSU kan det også erverves våpen til disse programmene. Merk at svartkruttvåpen ikke lenger er behovsgrunnlagt, men krever allikevel godkjent opplæring (vårt sikkerhetskurs er godkjent) og det de lærde foreløpig strides om, muligens medlemskap i NSU.

Du må også krysse av ”Ja” på samtlige i rubrikken under som angår trening, klubbstevner og approberte stevner.

Medlemskap i skytterlag/klubb: Skriv navn på klubben (Eksempelvis Lindesnes Pistolklubb).

Tilslutning til godkjent skytterorganisasjon: NSF.

Jeg oppbevarer mine våpen i FG-godkjent våpenskap: Kryss av for ja. Merk at våpenkontoret sansynligvis vil kreve kvittering eller bilde av serienummer på skapet, selv om de ikke har lovhjemmel til det, men om du har skap fra før, send med dokumentasjon uansett, om du ikke har gjort det før.

Til syvende og sist: Om du er nytt eller gammelt medlem, spør oss om du er i tvil om noe.