Kontakt Oss

E-postadresse: post@lindesnespk.no
Tlf: 98765166/93895088

Styret i Lindesnes Pistolklubb består av:
Leder: Bjørn Stanley Utheim
Nestleder: Øyvind Salamonsen
Sekretær: Tommy Utheim
Våpen og Banemester: Even Jørgensen
Oppmann: Bjørn Skår
Styremedlem: Harald Klepp
Styremedlem: Trond Jåbæk