Kontakt Oss

E-postadresse: post@lindesnespk.no

Styret i Lindesnes Pistolklubb består av:

Leder
Tommy Utheim
Tlf: 98765166

Nestleder
Bjørn Stanley Utheim
Tlf: 93895088

Sekretær
Nils Trygve Frivoll

Våpen og Banemester
Even Jørgensen

Oppmann
Trygve Gabrielsen

Svartkruttansvarlig
John Olav Thorvaldsen

Styremedlem
Trond Jåbæk