Bli Medlem

For å kunne bli medlem må du enten logge deg på en allerede eksisterende, eller opprette, en konto på Min Idrett og deretter søke opp Lindesnes Pistolklubb og klikke på "Søk om medlemskap".

Priser for medlemskap
Ordinært medlem: 750,- pr år.
Familiemedlem: 380,- pr år.
Ungdomsmedlem: (under 18): Gratis.
Svartkrutt: 200,- i tillegg til vanlig medlemskap.