Skyting under Corona-krisen

FHI/NIF/NSF har fra 7. mai åpnet opp for enda litt mer oppmykning angående idrettsaktivitet.Vi hadde puljer på maks 4 + skyteleder med påmelding. FHI har nå åpnet opp for maks 50 personer nå og siden dette er et antall som ikke er i nærheten av hva vi på en normal trening har, så har vi ikke påmelding.

Skytingen begynner kl 1700 på tirsdager

Reglene er som følgende:

Sykdom: Om du er i karantene, isolasjon eller har symptomer som kan tyde på Coronasmitte (inkludert luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand), har du ingen adgang!. Vi tar også steget litt lengre enn rådet fra forbundet, om du har vært i kontakt med noen i de siste 14 dagene som har fått påvist Corona har du heller ingen adgang!

Låne bort våpen/utstyr: Er tillatt, men må desinfiseres mellom brukere. Unntaket her er om den som skal låne våpenet er fra samme husstand (sønn/datter osv). Klubbvåpen kan lånes, men dere må holde dere til våpene dere tar og ikke legge det tilbake da det skal desinfiseres.

Blinker: Gå inn en om gangen i skiveboden for å hente skivemateriell.

Overflatesmitte: Unngå å berøre overflater du ikke trenger å berøre, dørhåndtak osv. Skilleveggene mellom standplassene osv.

Social distancing: Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 1 m til andre personer og de generelle hygienerådene. Vi har 20 standplasser og avstanden mellom personene er målt til ca 1m og i tillegg er det skuddsikre glass mellom standplassene. Men prøv så godt det lar seg gjøre å bruke annenhver standplass (ikke nødvendig om samme husstand selvsagt).

Mat/Drikke: Bør unngås, men tillates så lenge det oppbevares på "ditt" område.

Antibac: Skal du bruke Antibac, må du ta med selv. Vi mener at om alle skal forsyne seg fra samme stasjon, vil dette bare øke faren ved eventuell smitte. Vi oppfordrer dere til å ta med Antibac.

Bortvisning: Skyteleder har myndighet til å bortvise personer som ikke følger reglene, dette gjelder også om han eller hun mistenker sykdom som kan være Corona.